Beeline үйүнүндө Wi-Fi колдонуу жөнүндө колдонуучу макулдашуу

«Скай Мобайл» ЖЧКсынын Wi-Fi  зымсыз чакан желесине (Beeline Wi-Fi) кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу шарттары

 Ушул Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу шарттарында (мындан ары – Шарттар), Купуялуулук саясатында жана Маалыматтарды берүүгө макулдукта (биргеликте – “Келишим”) “Скай Мобайл” ЖЧКсы – Кыргыз Республикасынын электр байланыш оператору (мындан ары – “Оператор”, “Beeline”, “биз” жана/же “бизди” жана/же “биздин”, окшош терминдер болгон) далдаштыруу (идентификациялоо) процедурасынан өткөн колдонуучуларга (мындан  ары – “Колдонуучу”, “Сизге” жана/же “Сиздин”, окшош терминдер болгон)  Wi-Fi  зымсыз чакан желесине  кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга макулдук берген жоболор жазылган.

 

 1. Жалпы шарттар
  • Эгер сиз ушул Шарттардын жоболору жана Келишимдин башка шарттары менен макул эмес болсоңуз, сиздин Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желени колдонууга укугуңуз жок. Ушул Айкын оферта (Жалпы жарыя-сунуш) милдеттүү  юридикалык күчкө ээ  Оператор жана Колдонуучу арасындагы Келишим болуп саналат. Келишим ушул офертанын бардык шарттарын кандайдыр бир алып таштоолорсуз жана чектөөлөрсүз толугу менен жана сөзсүз кабыл алууну билдирген тарабыңыздан  Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желени колдонуу боюнча аракеттер аткарылгандан баштап түзүлдү деп саналат жана кошулуу келишиминин күчүнө ээ болот.
  • Биз мезгил-мезгили менен ушул Келишимдин шарттарын өзгөртүүгө укуктуубуз. Сиз киргизилген өзгөртүүлөр менен макул болбосоңуз, Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желени колдонууну токтотууга милдеттүүсүз. Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желени колдонууну улантуу мындай өзгөртүүлөр менен сиздин макулдугуңуздун тастыкталышы болуп саналат.
  • Биз мезгил-мезгили менен чакан желени модификациялоого укуктуубуз, буга байланыштуу сиз жаңылоонун жүктөлүшүнө жана/же ушул Келишимдин жаңы же кайра каралган шарттарын жактырылышына чейин Wi-Fi-ды колдонууну уланта албай калышыңыз мүмкүн.
  • Сиз абоненттик түзмөктүн ээси жана КРнын уюлдук байланыш оператору менен байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим түзгөн абоненттик номурдун колдонуучусу болууңуз абзел, же болбосо сиз жардамы менен Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн ала турган түзмөк ээсинен/абоненттик номур колдонуучусунан уруксаат алышыңыз шарт.

Абоненттик түзмөктү колдонгон учурда Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн  Байланыш оператору сизден тийиштүү төлөмдү алышы мүмкүн.

 • Тармактын аталышы, Beeline товардык белгилери (анын ичинде тийиштүү баардык фирмалык символика, бренд, логотип, домендердин аты) Оператордун өзгөчө менчиги болуп саналат.

 

 1. Сүрөттөлүшү жана кирүү мүмкүнчүлүгү
  • Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуу үчүн Колдонуучу Оператордун Wi-Fi тармагынын иштөө чөлкөмүндө (сигналды ишеничтүү кабыл алуу) болуп, абоненттик түзмөккө (ноутбук, мобилдик телефон, планшет, жеке компьютер, ноутбук, Wi-Fi технологиясы боюнча тармакка туташууну колдогон башка жабдуу) ээ болушу керек.  Абоненттик түзмөктү ырастоо Колдонуучу тарабынан өз алдынча жүргүзүлөт.
  • Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо Оператор тарабынан электрдик байланыш, маалыматтарды берүү жаатында, радио жыштык спектрин колдонуу боюнча болгон лицензиялардын негизинде ишке ашырылат.
  • Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү ылдамдык,  сеанстын узактыгы боюнча чектөөлөргө жана берилген маалыматтардын көлөмү боюнча чектөөгө ээ болушу мүмкүн жана анын ичинде зарыл болгон профилактикалык /пландалган жана оңдоо /авариялык иштерин жүргүзүү учурунда чектелбестен,  токтотулушу ыктымал.
  • Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү  2,4 GHz, 5 GHz  жыштыктарында камсыздалышы мүмкүн.  Конкреттүү жерде кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү Оператордун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнөн, ошондой эле абоненттик жабдуунун техникалык мүмкүнчүлүктөрүнөн көз каранды болушу ыктымал.
  • Кирүү мүмкүнчүлүгү ылдамдыкта берилип, тармактык ресурстарды колдонуу интенсивдүүлүгүнө жана кирүү мүмкүнчүлүгүнүн бир түйүнүнө кошулган бардык колдонуучулардын бир убакытта өткөрүлүүчү трафиктин көлөмүнө жараша  ылдамдык өзгөрүшү мүмкүн.  Оператор абоненттик жабдуу менен Оператордун байланыш тармагы арасында маалымат алмашуу ылдамдыгын жана кирүү мүмкүнчүлүгүнүн үзгүлтүксүз болушун кепилдебейт.
  • Мобилдик телефондун бир эле номурунун жардамы менен бир абоненттик түзмөктү авторлоштурса болот. Абоненттик түзмөккө динамикалык IP-дарек ыйгарылат.
  • Beeline абоненттери үчүн Кызматка жетүү мүмкүнчүлүгү убакыт жана трафик көлөмү боюнча чектөөлөрсүз камсыз кылынат. Ал эми башка уюлдук операторлордун абоненттери үчүн – ар бир конкреттүү учурда жана ар бир локация үчүн Оператор тарабынан каралган шарттардагы тартипте берилет.
  • Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн Колдонуучуга өзүнүн абоненттик түзмөгүн  Beeline Wi-Fi деген  Wi-Fi тармагына кошуу  керек.
  • Beeline Wi-Fi тармагын тандагандан кийин авторлоштуруу терезеси пайда болот, ал жерге Колдонуучуга өзүнүн маалыматтарын киргизүү керек*:

– Мобилдик телефонун номуру;

– “Кодду алуу” басмагын басуу керек. “Кодду киргизүү” талаасында SMS-билдирүү аркылуу алынган кодду киргизүү зарыл;

– Ушул Келишимдин шарттары менен таанышып, аларды желекче коюп, кабыл алуу керек;

– Андан ары “Туташуу” басмагын басуу зарыл;

Келишим шарттарын кабыл алуудан баш тартууда Beeline Wi-Fi  деген Wi-Fi   тармагын колдонуу мүмкүн эмес болуп калат.

– Ийгиликтүү авторлоштуруу учурунда сизге тийиштүү билдирүү көрсөтүлөт жана Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү берилет.  Ийгиликсиз авторлоштуруу учурунда Колдонуучу авторлоштуруунун башкы бетине кайра  жана туура маалымат киргизүү үчүн кайрадан жөнөтүлөт.

 • Сиз Скай Мобайл каттоо учурунда жана Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесин колдонуу процессинде каалаган учурда кайсы болбосун маалыматты, анын ичинде каттоо учурунда тарабыңыздан берилген маалыматты каалаган жеткиликтүү маалымат булактары жана берилмелер (маалымат) базасын колдонуу менен чогултууга, сурап талап кылууга жана текшерүүгө укуктуу  экенине макулдугуңузду  бересиз.

Маалыматты текшерүүнүн жүрүшүндө алынган маалыматты талдоонун жана баалоонун натыйжалары боюнча Скай Мобайл сизди каттоодон жана/же Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүдөн баш тартууга укуктуу.

Бардык көрсөтмөлөр, буйруктар, билдирүүлөр, макулдуктар жана кодду колдонуу менен тарабыңыздан кабыл алынган башка документтер (“Документтер”) колдонуучу тарабынан өз колу менен кол коюлган кагаз алып жүрүүчүдөгү документтерге теңелет жана тийиштүү юридикалык натыйжаларды пайда кылат.   Код өз кол тамганын үлгүсү (жөнөкөй электрондук кол тамга) катары таанылат.

 • Каттоо процессинде сизге каттоо учурунда жана/же эгер мындай маалымат суралып талап кылынса (мисалы, далдаштыруу маалыматы), кийинчерээк көрсөтүлгөн белгилүү маалыматты берүү зарыл.
 • Сиз катталууңузга байланыштуу тарабыңыздан берилип жаткан маалымат (“Сиздин маалымат”) ишенимдүү, так жана толук экенин кепилдейсиз.  Сиз маалыматтарыңыздын актуалдуулугун камсыз кылууга милдеттүүсүз.
 • Сиздин маалыматтарыңыз жана Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонууга байланыштуу биз алган же түзгөн маалыматтар колдонуучулар тууралуу маалыматтарды (“Жеке маалыматтарды”) камтышы мүмкүн.  Биз Жеке маалыматтарды Купуялуулук саясатына ылайык колдонууну милдеттенебиз.  Сиз каттоодон мурун Купуялуулук саясаты менен таанышууңуз маанилүү, анткени Саясат менен Жеке маалыматтарыңызга карата биз ишке ашырганга укуктуу болгон мүмкүн болгон аракеттер жөндөлөт.
 • Берилген Код үчүнчү жактарга өткөрүлүп, алар тарабынан колдонулушу мүмкүн эмес. Сиз анын сакталышын жана купуялуулугун камсыздап, Кодуңуз үчүнчү жактарга ачыкка чыгарылды деп эсептесеңиз, биз менен дароо байланышыңыз керек. Эгер сиз бизди өз убагында маалымдабасаңыз же Кодуңуздун корголушун камсыздабасаңыз, сиз кайсы болбосун тийиштүү эмес колдонуу же буга байланыштуу пайда болушу мүмкүн болгон чыгымдар үчүн жоопкерчилик тартасыз.
 • Ушул Келишимдин шарттарын милдеттүү түрдө тарабыңыздан аткарылышын эске алуу менен Скай Мобайл Wi-Fi тармагын жалгыз гана жеке максаттарыңар үчүн колдоносуз деген шартта Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине камсыздалган кирүү мүмкүнчүлүгүн пайдаланууга уруксат берет.
 • Мыйзамдардын талаптарына ылайык жана ушул Келишимдин шарттарын аткаруу үчүн зарыл болсо, биз сизден өздүктү тастыктаган документти (паспортту) берүүнү талап кылышыбыз мүмкүн жана эгер паспорт биз үчүн ылайыктуу формада берилбесе, кирүү мүмкүнчүлүгүн тарабыңыздан колдонууну  токтотуп туруу  же толугу менен токтотуу укугун өзүбүздө калтырабыз.  Сиз биз тараптан же өнөктөшүбүз тарабынан жүргүзүлгөн өздүктү далдаштыруу, кирешелердин изин жашыруу, алдамчылык аракеттеринен коргоо жана коопсуздук линиясы боюнча текшерүүлөрдү өткөрүү менен байланыштуу кайсы болбосун жол-жоболордон өтүшүңүз шарт.

 

 1. Оператор
  • Оператор эгер мындай маалымат жана/же материалдар жалгыз гана Оператордун көз карашы боюнча ылайыксыз, керексиз же ушул Шарттарды бузуучу болсо, каалаган маалыматты же материалдарды толугу менен же жарым-жартылай берүүдөн баш тартуу же өзүнүн серверлеринен өчүрүү укугун өзүнө калтырат. Ошондой эле Оператор ченемдик-укуктук актылардын жана (же) сот органдарынын чечиминин негизинде тосмолонгон  Интернет желесинин ресурстарына Колдонуучунун кирүү мүмкүнчүлүгүн чектейт, ошондой эле Оператор булар менен эле чектелип калбастан баңги заттардын,  психотроптук каражаттардын пропагандасын,  адамдын органдарын жана (же) ткандарын сунуштоолорду, порнографиялык материалдарды, басылмаларды, сүрөттөрдү же порнографиялык мүнөздөгү башка предметтерди камтыган  маалыматтарды; адамдарды сатууга, сексуалдык мүнөздөгү кызматка потенциалдуу жапа чеккендерди тартууга багытталган маалыматты камтыган ресурстарга кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөөгө укуктуу.
  • Колдонуучунун Операторго зыян келтирүүгө багытталган айкын түрдөгү аракеттери учурунда Оператор мүмкүн болгон чыгашаларды  азайтуу үчүн Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүүнү дароо токтотууга укуктуу.
  • Оператор Оператор тарабынан аныкталган тартипте, анын ичинде көчмө радиотелефон байланыш кызматтарын көрсөтүү тууралуу келишимге ылайык Колдонуучуга байланыш оператору тарабынан дайындалган абоненттик номурду аныктоо жолу менен Колдонуучунун далдаштыруусун (идентификациялоосун) жүргүзүүгө, Колдонуучунун далдаштыруу маалыматтарын, ошондой эле Колдонуучунун абоненттик жабдуусунун идентификаторлору жөнүндө маалыматты иштетүүнү жана сактоону ишке ашырууга укуктуу.
  • Оператор Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесинин ишин камсыздоого тартылган программалык жана/же аппараттык каражаттардын ишинде бузулууларды, каталарды жана үзгүлтүктөрдү аныктоодо, ошондой эле профилактикалык максаттарда жана Beeline Wi-Fi  зымсыз чакан желесине санкцияланбаган кирүүсүн алдын алуу максатында программалык жана аппараттык каражаттардын ишин токтотуп турууга укуктуу.

 

 1. Колдонуучу
  • Колдонуучу мындай түрдөгү жабдууларга карата аныкталган тартипке, аны колдонуу боюнча нускамага ылайык абоненттик жабдууну колдонууга, ошондой эле Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине камсыздалган кирүү мүмкүнчүлүгүн КРнын колдонуудагы мыйзамдарын аткаруу менен, башка колдонуучулардын укуктарын бузбастан жана аларга зыян келтирбестен пайдаланууга милдеттүү.
  • Beeline Wi-Fi тармагынын ишинде көйгөйлөр жаралган учурда Колдонуучу +996771055155 номуру боюнча WhatsApp же Telegram тиркемелерине чалып же билдирүү жазып, ошондой эле 0611 номуру боюнча Beeline Байланыш борборуна чалып, Операторго кайрылса болот.  Жазуу жүзүндөгү дооматтар Beeline сатуу жана тейлөө кеңселери тарабынан кабыл алынат же Колдонуучу  answer@beeline.kg e-mail  дарегине кат жазып, дооматты калтырса болот.
  • Колдонуучуга төмөнкүлөргө тыюу салынат:

4.3.1. Башка колдонуучулардын кирүү мүмкүнчүлүгүн чектөөгө же  Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонууда башка Колдонуучулар үчүн тоскоолдуктарды жаратууга;

4.3.2. СПАМды, зыяндуу программаларды (вирустарды) жөнөтүүгө,  электрондук почтанын ачык ретрансляторун (open relays) колдонууга, алуучулардын  макулдугусуз (же өтүнмөнүн жоктугунда) жарнама,  маалыматтык жана башка материалдарды, ошондой эле тематикага туура келбеген электрондук басылмаларды жана конференцияларды жөнөтүүгө;

4.3.3. Интернет желесинде порнографиялык материалдарды, зомбулукка, бийликти кулатууга чакырууларды жана КРнын аймагында жайылтууга тыюу салынган башка материалдарды жайылтууга;

4.3.4. Оператор жана/же ресурстардын ээси тарабынан аныкталган кайсы болбосун ресурстарды колдонуу эрежелерин бузууга  жана/же Оператордун ресурстарына, Интернет колдонуучуларына жана Интернет аркылуу кирүү мүмкүнчүлүгү болгон башка тармактарга кандайдыр бир зыян келтирүүгө;

4.3.5. Оператордун тармагынын кайсы болбосун технологиялык курам бөлүктөрүнө (түйүндөрүнө), программаларына, берилмелер (маалыматтар) базасына жана башка курамдык элементтерине өз билемдик менен (санкциясыз) кирүүгө, ошондой эле Операторго, Интернет желесинде ресурстардын ээлерине жана/же Интернет желесинин колдонуучуларына зыян келтириши мүмкүн болгон кайсы болбосун башка аракеттерди жүргүзүүгө;

4.3.6. Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү аркылуу алынган, анын ичинде автордук жана башка интеллектуалдык укуктар менен корголгон маалыматты, программалык камсыздоону же башка материалдарды укук ээсинин/автордун/маалымат жеткирүүчүнүн/ыйыгарым укуктуу өкүлдүн макулдугусуз толугу менен же жарым-жартылай коммерциялык максатта жөнөтүүгө, берүүгө, кайрадан калыптандырууга, камсыз кылууга же кайсы болбосун түрдө колдонууга;

 

 1. Кепилдиктерден баш тартуу жана жоопкерчиликти чектөө
  • Ушул Келишим боюнча милдеттерди аткарбоо же талаптагыдай эмес аткаруу үчүн Тараптар ушул Келишимдин шарттарына жана КРнын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.
  • Колдонуудагы мыйзамдар тарабынан уруксаат берилген даражада Оператор Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин кирүү мүмкүнчүлүгүнө карата ынандырууларды, милдеттерди же кепилдиктерди, анын ичинде сапатына, функционалдык мүмкүнчүлүктөрүнө, бар болушуна, жеткиликтүүлүгүнө жана ишке жөндөмдүүлүгүнө карата кепилдиктерди бербейт. Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине  кирүү мүмкүнчүлүгү “болгондой эле” шарттарда берилет.
  • Оператор Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кандайдыр бир кирүү мүмкүнчүлүгүн алуу же колдонуу мүмкүн эместиги үчүн жоопкерчилик тартпайт. Оператор сиз каалаган убакытта кайсы болбосун тарабыңыздан тандалган жерде Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болооруңузга же Оператор негизинен же конкреттүү географиялык аймакта зарыл болгон мүмкүнчүлүккө ээ болоорун кепилдебейт.
  • Оператор кайсы болбосун чыгымдар же зыяндар үчүн, анын ичинде кыйыр, кошумча, иш жүзүндөгү чыгымдар же андан аркы чыгымдар (анын ичинде маалыматтарды жоготууга байланыштуу чыгымдар, сиздин программалык камсыздооңузга, компьютердик техникага, мобилдик түзмөктөргө же башка аппараттык каражаттарга келтирилген, маалыматтын чыгып кетүүсү же коопсуздук системасынын бузулушу менен байланыштуу чыгымдар) үчүн жооп бербейт.
  • Оператор Колдонуучу тарабынан өзүнүн авторлоштурулган маалыматтардын, анын ичинде Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыздаган Логин, Купуя белгинин, Коддун болушу менен маалыматтардын ачыкка чыгышы жана/же жоготушу менен байланыштуу тартылган кайсы болбосун түрдөгү зыян үчүн жоопкерчилик тартпайт.
  • Колдонуучу анын абоненттик номуру (абоненттик түзмөгү) аркылуу, ошондой эле абоненттик түзмөктөрдө орнотулган тиркемелердин жардамы менен колдонуучунун атынан аткарылган үчүнчү жактардын кайсы болбосун аракеттери үчүн жооп берет.
  • Оператор анын күнөөсү жок болгон техникалык платформалардын иштешинин кармалышы жана үзгүлтүккө учурашы үчүн Колдонуучу алдында жооп бербейт.
  • Биз жалпы колдонуудагы байланыш тармагынын ишке жөндөмдүүлүгү, тармактын ашыкча жүктөлүшү, байланыштын үзүлүшү, сиздин түзмөгүңүздүн ишке жөндөмдүүлүгүнүн абалы сыяктуу биздин ыктыярыбыздан көз каранды болбогон жагдайлар, ошондой эле жок кылуу үчүн акылга сыярдык жетиштүү алдын алуу чараларын көргөнгө карабай учурдагы ишмердүүлүктү бузушу мүмкүн болгон жагымсыз аба-ырайынын шарттары же техникалык бузулуулар  (анын ичинде хакерлердин ишмердүүлүгүнүн натыйжасы)  сыяктуу алдын ала көрүүгө мүмкүн болбогон окуялар катары каралган себептер боюнча  Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн бербөө үчүн же кармоо үчүн жоопкерчилик тартпайбыз.
  • Биз ушул Келишимди аткаруунун алкагында төмөнкү каалаган ыкмалардын бири менен сизге кайсы болбосун билдирүүлөрдү жөнөтө алабыз: сиздин каттоо жазууңузга  жайгаштыруу, сиз бизге берген электрондук дарекке электрондук кат жөнөтүү, жеке кабинет, SMS-билдирүү менен.
  • Биз ушул Келишим боюнча биздин укуктарды жана милдеттерди башка уюмга берүүгө укуктуубуз; эгер мындай болсо, биз кайсы болбосун учурда сизди кабарландырабыз, бирок бул аракеттер сиздин ушул Келишим боюнча укуктарыңызды жана милдеттериңизди козгобойт. Мүмкүн болгон жерде биз алдын-ала сизге кабарландыруу жөнөтөбүз.
  • Ушул Келишимдин ар бир пункту өз алдынча аракетте болот. Эгер ушул Келишимдин кайсы бир жобосу сот тарабынан мыйзамсыз деп таанылса, анда калган беренелер толук юридикалык күчүн жана аракетин сактап калат.
  • Ушул Келишим wifi.beeline.kg дареги боюнча Интернет желесиндеги Оператордун расмий сайтында жарыялануу күнүнөн баштап күчүнө кирет. Келишимдин колдонулуу мөөнөтү чектелген эмес.
  • Оператор wifi.beeline.kg дареги боюнча Интернет желесиндеги Оператордун расмий сайтында  Келишимдин жаңы редакциясын жарыялоо жолу менен бир тараптуу тартипте ушул Келишимге каалаган өзгөртүүлөрдү /кошумчаларды киргизүүгө укуктуу.  Мындай өзгөртүүлөр Келишимдин жаңы редакциясын жарыялоо күнүнөн баштап 10 календардык күн аяктаганда күчүнө кирет.  Колдонуучу  Келишимдин жаңы редакцияда күчүнө киргенден кийин Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн  колдонууну улантып атса, ушул Келишимдин шарттарынын өзгөрүшү менен макул болот.

 

 1. Калган жоболор
  • Ушул Келишимде бекитилген шарттар (келечектеги мүмкүн болгон өзгөртүүлөрдү эске алуу менен), анын ичинде Тиркеме № 1 жана Тиркеме № 2 Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүнө тийиштүү арабыздагы сүйлөшүп келишкендиктин толук көлөмүн билдирет.
  • Биз Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуучулары арасындагы же колдонуучулар менен үчүнчү жактар арасындагы талаш-тартыштарда сот же калыс жак (арбитр) катары чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз жок жана андай түрдө чыкпайбыз. Сиз башка колдонуучулар жана үчүнчү жактар менен кайсы болбосун талаш-тартыштарды түздөн-түз чечишиңиз керек. Эгер колдонуучу биз менен түзүлгөн ушул Келишимди бузса, биз мындай бузууга карата чара көрүшүбүз мүмкүн, бирок мындай чаралар көрүлөрүнө кепилдик бербейбиз.
  • Биз Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен байланыштуу кайсы болбосун көйгөйлөрдү жана келишпестиктерди тез жана натыйжалуу чечүүгө аракет кылабыз. Эгер сиз кайсы бир келишпестиктин тарабыбыздан жөндөнгөнү  менен канааттанбасаңыз, бул ишти сотто кароо үчүн доо арыз тапшырууга укуктуусуз.
  • Ушул Келишим КРнын мыйзамдары менен жөндөлөт жана кайсы болбосун талаш-тартыштарды чечүү КРнын сотторунун юрисдикциясына кирээрине сиз да макулсуз, биз да макулбуз. Бул эгер сиз же биз ушул Келишимге тийиштүү сот доосун берүүнү чечсек, тийиштүү сот органы болуп Оператордун жайгашкан жери боюнча  Бишкек шаарындагы сот санааларын билдирет.

 

«Скай Мобайл» ЖЧКсынын Wi-Fi  зымсыз чакан желесине (Beeline Wi-Fi) кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу  шарттарына тиркеме  №2.1

  

Купуялуулук саясаты (Beeline Wi-Fi)

«Скай Мобайл» ЖЧКсы компаниясы (мындан ары – компания, биз, бизди, биздин) Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүүнүн жүрүшүндө жеке жана башка маалыматтарыңызды  берүү менен бизге көрсөтүлгөн ишенимди баалайт, аларды коргоо үчүн техникалык, уюштуруучулук жана укуктук мүнөздөгү бардык чараларды көрөт. Кандай жеке маалыматтарды биз чогултаарыбызды, аларды кантип иштетебиз жана коргойбуз  билүү үчүн ушул Купуялуулук саясаты (мындан ары – Саясат) менен дыкатыраак таанышып чыгууңузду суранабыз.

 

Байланыш маалыматтары

«Скай Мобайл», жоопкерчилиги чектелген коому, ЖСН 02404200610104, дареги: Кыргыз  Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 115, телефон: +996 (775) 582099, факс: +996 (312) 900585, компаниянын сайты: www.beeline.kg, e-mail: office@beeline.kg.

Ушул Саясатка тиешелүү каалаган суроолор боюнча электрондук дарек же болбосо почта дареги боюнча биз менен байланышсаңыз болот. Электрондук кат алмашуу дайыма эле коопсуз боло бербегендиктен, олуттуу купуя маалыматты электрондук каттар менен бизге билдирбеңиз.

Биз сиздин кайсы болбосун суроо-талаптарыңызга ыкчам жооп берүүгө аракет кылабыз.

 

Жалпы жоболор

Биз бул Саясатты Кыргыз Республикасынын жеке маалыматтар жана аларды коргоо жаатындагы мыйзамдарга ылайык иштеп чыктык.

Саясатты биз макулдукту алуу ыкмаларын, чогултулган жеке маалыматтардын тизмесин, аларды чогултуу жана иштетүү максаттарын, компаниянын жана Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесинин колдонуучуларынын укуктарын жана милдеттерин, ошондой эле сиздин жеке маалыматтарыңыздын коопсуздугун камсыз кылуу максатында тарабыбыздан көрүлгөн чаралардын тизмегин ачабыз.

Саясат wifi.beeline.kg  веб-сайтында жана колдонуучунун Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү үчүн авторлоштуруусунда таанышуу үчүн жеткиликтүү.

Компаниянын карамагында болгон сиздин жеке маалыматтарыңыз купуялуу маалымат болуп таанылат.

Авторлоштуруудан өтүп, Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуу менен сиз ушул Саясат менен жана ушул Саясатта сүрөттөлгөндөй биз сиздин маалыматтарыңызды чогултуп, иштетип, колдонуп, сакташыбыз менен  макул болосуз.

 

 

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана өткөрүп берүүгө макулдукту алуу 

Биз сиздин жеке маалыматтарыңызды жана сиз тууралуу маалыматты жалгыз гана сиздин макулдугуңуз менен чогултабыз, иштетебиз жана үчүнчү жактарга беребиз.

Жеке маалыматты берүү, иштетүү жана өткөрүп берүүгө макулдук жөнүндө шарттар келишимде камтылып же өзүнчө жазуу жүзүндөгү документ түрүндө болушу мүмкүн, ага кол коюу менен сиз бизге өз алдынча берген жана кызматты көрсөтүү учурунда компанияга жеткиликтүү болуп калган бардык маалыматтарды чогултууга, иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө макулдугуңузду бересиз.

Көрсөтүлгөн макулдук ошондой эле колдонуучу тарабынан жөнөкөй кол тамгасы менен  кол  коюлган электрондук документ түрүндө, анын ичинде веб-сайт жана мобилдик тиркеме аркылуу берилиши мүмкүн.

 

Чогултулган маалыматтардын тизмеги 

Бул Саясат байланыш  кызматын көрсөтүү  жөнүндө келишимге (эгер Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесинин колдонуучусу уюлдук байланыш кызматтары боюнча компаниянын абоненти болсо), компания менен башка келишимге кол койгондо тарабыңыздан берилген, биздин маалымат кызматыбызга (колл-борборго) кайрылууда берилген,  биздин сунуштарыбызга жана программаларыбызга катышууну чечкениңизде же башка түрдө биз менен же өнөктөштөрүбүз менен өз ара аракеттешүүңүздө  веб-сайтта жана мобилдик тиркемеде толтурулган,  ошондой эле компания тарабынан Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу учурунда алынган бардык жеке маалыматтарга жана башка маалыматтарга жайылат.

Биз сиз жөнүндө төмөнкү маалыматтарды чогултабыз жана колдонобуз:

 • Далдаштыруу (идентификациялоочу) маалыматтар жана каттоо маалыматтары: Мындай маалыматтарга Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгү үчүн сиз авторлоштурулганыңызда сиз берген маалымат кирет, аты-жөнүңүз, туулган күн, жаш курак, дарек, өздүктү тастыктаган документтин маалыматтары (аты, сериясы, номуру, берилген күнү, документти берген орган), телефон номуру, электрондук почта дареги, жыныс, ошондой эле сиз берүүгө макул болгон башка маалымат.
 • Көрсөтүлгөн кызматтар тууралуу маалымат: Компания байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишим же башка келишим боюнча колдонуучуга көрсөтүлгөн кызматтар жөнүндө, колдонулган тарифтик пландар жөнүндө, кызматтар үчүн колдонулган эсептешүү ыкмасы тууралуу, кошулган кошумча кызматтар тууралуу, өздүк эсептин абалы жөнүндө, кызматтар үчүн төлөмдөр боюнча карыздар тууралуу маалыматтарга, ошондой эле  колдонуучуга кызмат көрсөтүүгө байланыштуу компаниянын карамагында болгон башка маалыматка ээ.
 • Веб-сайтка кирүүдө алынган маалымат: Компания колдонуучунун маалыматтарын компаниянын кызматтарын колдонууга мүмкүнчүлүк түзүү үчүн пайдаланат.
 • Мобилдик түзмөктөр жана колдонуу тууралуу техникалык маалыматтар: Компания иштетүү тутуму кабыл алынган сигналдын деңгээли, түзмөктүн идентификаторлору жана орнотмолору жана орноштурулган программалык камсыздоонун аталышы сыяктуу колдонуучунун – компаниянын абонентинин түзмөгү тууралуу маалымат чогултат.
 • Жайгашкан жери тууралуу маалымат: компаниянын колдонуучунун – компания абоненттеринин жайгашкан жери тууралуу маалыматы бар. Эгер абонент макулдугун берсе, компания тармактын идентификаторунун негизинде абоненттин жайгашкан жери жөнүндө маалымат (биргеликте – “Жайгашкан жер жөнүндө маалымат”) чогултат. Абонент каалоосу боюнча өзүнүн мобилдик түзмөгүндө GPS функциясын өчүрө алат.
 • Кошулуу тууралуу маалымат: Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн колдонгон сайын биз сиздин түзмөгүңүздүн IP-дареги, кайрылуу күнүн жана убакытын, башка аспектилер сыяктуу маалыматтарды камтышы мүмкүн болгон сервердин лог-файлдарын алабыз.
 • Топтомдолгон (агрегатталган) жана жеке жоопкерсиз маалыматтар: Компания  топтомдолгон (агрегатталган) жана жеке жоопкерсиз аналитикалык маалыматты жана отчётторду түзүү үчүн жогоруда көрсөтүлгөн маалыматтардын кайсы болбосун  түрүн колдонууга укуктуу.
 • Сиз берүүгө макул болгон компаниянын карамагындагы башка колдонуучу маалыматтары.

Ушул Саясат үчүнчү жактарга тийиштүү болгон маалымат ресурстарында чогултулган же биздин байланыш тармактарыбызды колдонуу аркылуу кимдир бирөөгө тарабыңыздан өз алдынча берилген маалыматтарга жайылбайт. Үчүнчү жактардын маалымат ресурстары жеке маалыматтарды коргоо боюнча өздүк саясатка (купуялуулук саясатына)  ээ болушу мүмкүн. Үчүнчү жактардын маалымат ресурстарын колдонуунун жана аларга жеке маалыматтарды берүүнүн алдында биз бул ресурстардын купуялуулук саясатын дыкат изилдөөнү жана өздүк жеке маалыматтарды жайылтууга аябай этият мамиле кылууну көптөн-көп сунуштайбыз.

 

Жеке маалыматтарды чогултуу, иштетүү жана өткөрүп берүү максаттары 

Биз сиз тууралуу жеке маалыматтарды төмөнкү максаттарда чогултабыз, иштетебиз, колдонобуз жана өткөрүп беребиз:

 • компания жана колдонуучу ортосунда түзүлгөн байланыш кызматтарын көрсөтүү жөнүндө келишимдин жана башка келишимдердин шарттарын аткаруу;
 • компаниянын өнөктөштөрүнүн жана компания өкүлдөрүнүн (агенттеринин) кызматтарын, анын ичинде компанияга үчүнчү жактар көрсөткөн жана компания тарабынан үчүнчү жактарга көрсөтүлгөн кызматтарды, конвергенттик кызматтарды көрсөтүү;
 • көрсөтүлгөн кызматтардын жана тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, анын ичинде сиздин суроо-талаптарыңызга биз жооп бериш үчүн, табыштамаларыңарды иштетүү үчүн;
 • колдонуучулардын конкурстарга жана жарнама кампанияларына, анын ичинде социалдык тармактардагыларга катышуусу;
 • сиздин керектөөлөрүңүздү, артык көргөн нерселериңизди жана кызыкчылыктарыңызды аныктоо жана болжолдоо, сизге жекелештирилген сунуштарды, арзандатуулардын, товарларды жана кызматтарды илгерилөө боюнча акцияларды, жарнамаларды, маалымат билдирүүлөрүн, биздин компаниянын атынан, ошондой эле өнөктөштөрүбүздүн атынан маркетингдик кызматтарды мобилдик тиркеме аркылуу, SMS-билдирүүнүн, электрондук почтанын жардамы менен, телефон боюнча, почта боюнча, тармак боюнча жайылтуу жолу менен жана биз тараптан өз алдынча аныкталган башка ыкмалар менен берүү максаттарында;
 • жаңы өнүмдөрдү жана кызматтарды иштеп чыгуу жана сунуштоо, көрсөтүлгөн кызматтардын шарттарынын жана тейлөө тартибинин өзгөрүшү тууралуу колдонуучуларды маалымдоо;
 • скоринг максаттары үчүн жана компаниянын өнөктөштөрүнө скоринг кызматын көрсөтүү үчүн;
 • колдонуучуларды жана компанияны алдамчылык аракеттерден жана башка мыйзамга каршы, анын ичинде кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо (изин жашыруу) менен байланыштуу аракеттерден коргоо;
 • мамлекеттик органдарга отчеттуулукту берүү;
 • дебитордук карызды өндүрүү;
 • биздин ички максаттар үчүн, анын ичинде маалыматтар анализи, аудит, жарнама кампанияларынын натыйжалуулугун аныктоо үчүн;
 • компания жана үчүнчү жактар тарабынан колдонуудагы мыйзамдар менен аныкталган укуктарды жана милдеттерди аткаруу.

Сиздин укуктарыңыз

 • Маалыматтарды өзгөртүү. Бизде болгон силердин жеке маалыматтарыңызды өзгөртүү маалыматтарыңыздын өзгөрүшүн тастыктаган документтерди берүү менен сиздин арызыңыз боюнча жүргүзүлөт.
 • Макулдугуңузду чакырып алуу. Сиз каалаган убакытта макулдугуңузду компанияга /компаниянын сатуу жана тейлөө кеңселерине жазуу түрүндө кайрылуу жолу менен чакырып алууга укуктуусуз.  Бирок бул учурда макулдугуңузду чакырып алуу  компанияга Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууну  токтотууга укук берээрин эске алуу керек.
 • Маалыматтарга укуктар. Сиз сизге тиешелүү бизде болгон маалыматтар тууралуу маалымат алууга, маалыматтардын көчүрмөсүн алууга укуктуусуз.   Сиз биз менен жазылуу түрдө байланышып, өз укуктарыңызды колдоно аласыз.
 • Даттануулар. Эгер сиз маалыматтарыңызды иштетүү тартиби жөнүндө даттануу тапшырууну кааласаңыз, биз менен байланышууну суранабыз жана биз сиздин суроо-талабыңызга эң кыска мөөнөттөрдө жооп берүүгө аракет кылабыз.

 

Жеке маалыматтарды сактоо мөөнөттөрү   

Биз сиздин жеке маалыматтарыңызды сизге Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максаттары үчүн зарыл болгон, ошондой эле сиздин макулдугуңузда көрсөтүлгөн (эгер колдонуу мүмкүн болсо) убакыт бою Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен регламенттелген мөөнөттөрдү эске алуу менен сактайбыз.

 

Жеке маалыматтарды коргоо боюнча компания тарабынан көрүлгөн чаралар 

Сиздин жеке маалыматтарыңызга жетүү мүмкүнчүлүгү   бул маалыматтар өзүнүн функционалдык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон компания кызматкерлерине  гана берилет.

Биздин бардык кызматкерлерибиз купуялуу маалыматты ачыкка чыгарбоо жөнүндө милдеттенмелерге кол коюшат, ошондой эле колдонуучулардын жеке маалыматтарын коргоо боюнча талаптарды бузууда пайда болгон жоопкерчилик тууралуу эскертилишкен.

Сиздин жеке маалыматтарыңыз маалымат коопсуздук стандарттарына туура келген биздин электрондук базаларыбызда сакталат.

Эгер сизде биз менен өз ара аракеттешүү коопсуз эмес болуп калды дегенге негиздер болсо,  Келишимде көрсөтүлгөн каналдар боюнча пайда болгон көйгөй тууралуу дароо билдирүүнү суранабыз.

 

Жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга өткөрүп берүү 

Биз сиздин маалыматтарыңызды ошондой эле  трансчегаралык түрдө, башкача айтканда төмөнкүлөрдү кошкондо башка өлкөлөрдүн юрисдикциясында болгон үчүнчү жактарга өткөрүп бере алабыз:

 • «VEON» Тобунун компаниялары жана башка биз менен биригишкен башка компаниялар, туунду жана көз каранды компаниялар. Биргелешкен компания тарабыбыздан көзөмөлдөнгөн же биз кирген компаниялар тобуна кирген башка юридикалык тарапты билдирет.
 • электр байланыш жана маалыматтарды берүү боюнча көрсөтүлгөн кызматтарды башкарууга жана мыктылоого бизге жардам берген өнөктөштөрүбүз, жеткирип берүүчүлөр,  ошондой эле башка компаниялар менен өнөктөштүктү кошкондо компания тарабынан кызматтарды көрсөтүү максатында биздин тапшырмабыз боюнча жана биз менен өнөктөштүктө ишмердүүлүк жүргүзгөн үчүнчү жактар, бул биз сизге жөнөткөн сунуштарды, билдирүүлөрдү сизге ылайыкташтырууга жардам берет;
 • кайрадан уюштуруу, сатуу, биргелешкен ишкананы түзүү, кайра өткөрүп берүү же бизнестин же компания активдеринин  бир бөлүгүнө же бардыгына карата башка ушундай аракеттер учурунда үчүнчү жактарга;
 • башка үчүнчү жактар.

Жеке маалыматтарды өнөктөштөргө өткөрүп берүү берилип аткан жеке маалыматтардын мыйзамдуулугу жана купуялуулугу принциптерине негизделет.  Ар бир өнөктөш менен колдонуучулардын жеке маалыматтарын жана башка купуялуу маалыматтарды ачыкка чыгарбоо шарттары менен келишим түзүлөт.

Биз сиздин жеке маалыматтарыңызды эгер мындай маалыматтарды берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен каралса, укук коргоо органдарына, мамлекеттик бийлик органдарына жана башка уюмдарга өткөрүп берүүгө укуктуубуз.

Биз ошондой эле төмөнкү учурларда сиздин маалыматтарыңызды үчүнчү жактарга ачууга  укуктуубуз:

 • эгер биз коммерциялык компанияны же активдерди сатсак же сатып алсак, муну менен бирге биз сиздин маалыматтарыңызды мындай коммерциялык компаниянын же активдердин  потенциалдуу сатуучусуна  же сатып алуучусуна ачууга укуктуубуз  же болбосо
 • эгер үчүнчү жак биздин бардык компанияны же анын көбүнчө активдерин сатып алса, анда бул учурда да биздин колдонуучулар тууралуу биз сактаган маалыматтар берилип аткан активдердин бири болуп саналат.

Жеке маалыматтарды байытуу жана профилдөө

Сиздин жеке маалыматтарыңыз сизден кошумча маалыматты суроо же ачык булактардан маалыматты алуу, мисалы социалдык тармактардын жалпыга жеткиликтүү аккаунттарынан, ошондой эле компания менен келишимдик мамилелери болгон үчүнчү жактардан маалымат алуу жолу менен тарабыбыздан кошумчаланып же такталышы мүмкүн.

Жеке маалыматтарды байытуу жана профилдөө ушул Саясатта көрсөтүлгөн чогултуу жана иштетүү максаттарында гана жүргүзүлөт жана бизге сиз үчүн кызыктуу жана пайдалуу сунуштарды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт.

Жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу тууралуу макулдашуу 

Компания менен сиздин ортосунда өз ара мамилелерде, ошондой эле сиз жөнүндө маалыматтарды берүү, иштетүү, колдонуу, үчүнчү жактарга өткөрүп берүү, трансчегаралык өткөрүп берүүгө макулдугуңузду бергениңизге байланыштуу жөнөкөй электрондук кол тамга менен тастыкталган электрондук документтер колдонулушу мүмкүн.

Жөнөкөй электрондук кол тамгасы катары  код (логин/купуя белги) же башка идентификатор (электрондук кол тамганын ачкычы)  менен дал келген сиздин идентификаторуңузду колдонуу аркылуу түздөн-түз сиз тараптан электрондук кол тамганын түзүлүү фактысын тастыктаган электрондук кол тамга таанылат.

Жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документтер  өз колу менен кол коюлган кагаз алып жүрүүчүдөгү документтерге маанилеш деп таанылат.

Жөнөкөй электрондук кол тамганы колдонуу менен тарабыңыздан аткарылган кайсы болбосун аракеттер сиз тараптан аткарылды деп саналат.

Бир жөнөкөй электрондук кол тамга менен электрондук документтердин топтомуна, башкача айтканда өз ара байланышкан бир нече электрондук документтерге кол коюлушу мүмкүн.

Сиз электрондук кол тамганын ачкычынын купуялуулугун сактоону милдеттенесиз.  Өзгөчө сиз өзүңүздүн идентификаторуңузду үчүнчү жактарга берүүгө же ага жетүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоого укугуңуз жок,  сактоо жана ага жетүү мүмкүнчүлүгүн чектөө ыкмасын өз алдынча тандап, анын сакталышы жана жеке колдонулушу үчүн   толук жоопкерчилик тартасыз.

Идентификаторго санкциясыз жетүү, аны жоготуу же үчүнчү жактарга ачуу учурунда сиз дароо бул жөнүндө жазылуу түрдө Компанияга билдирүүгө милдеттүүсүз.

 

Саясатты өзгөртүү

Компания ушул Саясатка өзгөртүү киргизүү укугун өзүндө калтырат.  Саясаттын жаңы редакциясы эгер башкасы Саясаттын жаңы редакциясы менен каралбаса, веб-сайтта жана  Beeline Wi-Fi  авторлоштуруу баракчасында жайгаштыргандан тарта күчүнө кирет. Ушул Саясатка киргизилген жаңылоо жана өзгөртүүлөр менен таанышуу үчүн мезгил-мезгили менен Саясатты карап турууңузду өтүнөбүз. Мындай өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин биз менен өз ара аракеттешүүнү баштап сиз Саясаттын жаңы версиясын кабыл аласыз.

 

«Скай Мобайл» ЖЧКсынын Wi-Fi  зымсыз чакан желесине

(Beeline Wi-Fi) кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу

шарттарына тиркеме  №2

 

Жеке маалыматтарды иштетүүгө жана өткөрүп берүүгө МАКУЛДУК

Мен, Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесинин колдонуучусу (менин аты-жөнүм, жашаган дарегим жана өздүктү тастыктаган документтин маалым даректери тарабымдан берилген жана Байланыш кызматын көрсөтүү жөнүндө келишимди түзүүдө көрсөтүлгөн же болбосо Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесине кирүү мүмкүнчүлүгүн алуу үчүн каттоо баракчасында көрсөтүлгөн маалыматтарга ылайык келет)  эркин түрдө, түшүнүү  жана өз эрким менен МБА лицензиясынын негизинде электр байланыш жана маалыматтарды берүү жаатында ишмердүүлүк жүргүзгөн, 720001, Кыргыз Республикасы,   Бишкек ш.,   Ибраимов көчөсү, 115 дареги боюнча жайгашкан орду менен компания “Скай Мобайл” ЖЧКсына каттоо, авторлоштуруу, далдаштыруу, сервистерди жана кызматтарды колдонуу үчүн зарыл болгон менин жеке маалыматтарым менен төмөнкү аракеттерди аткарууга макулдугумду берем:

жеке маалыматтарды иштетүүгө, анын ичинде чогултууга, жазууга, сактоого, колдонууга, актуалдаштырууга, топтоого, тосмолоого, өчүрүүгө, бузууга, ошондой эле жеке маалыматтарды үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө (камсыз кылууга), жеке маалыматтардын трансчегаралык берилишине (башка мамлекеттердин юрисдикциясынын астында болгон  үчүнчү жактарга жеке маалыматтарды берүү). 

Жеке маалыматтарды иштетүү “Скай Мобайл” ЖЧКсы тарабынан автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен да, колдонбостон да жүргүзүлөт.

 

Beeline Wi-Fi  тармагында авторлоштуруу үчүн код ачкычы болгон, жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлган электрондук документ түрүндөгү бул макулдук  тарабымдан өз ыктыяры менен берилген, “Скай Мобайл” ЖЧКсына Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуунун алкагында жана мезгилинде жеткиликтүү болгон жана/же таанышып, макул болгонумду тастыктаган Купуялуук саясатында көрсөтүлгөн жеке маалыматтарга карата колдонулат.

 

Ушул макулдукту өз колум кол коюлган жана кагаз алып жүрүүчүсүндө берилген менин макулдугума тең маанилеш  экенин тааныйм жана берилген жеке маалыматтардын аныктыгы үчүн өзүмө жоопкерчиликти алам. 

 

Жогоруда көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды төмөнкү максаттарда иштетүү жана өткөрүп берүү үчүн камсыздайм:

 • мага уюлдук байланыш кызматын жана Байланыш кызматын көрсөтүү жөнүндө келишимдин алкагында кошумча кызматтарды көрсөтүү, ошондой эле жаңы кызматтарды илгерилөө жана көрсөтүү үчүн;
 • сервистерге жана кызматтарга жетүү жана аларды колдонуу;
 • “Скай Мобайл” ЖЧКсы, жарнама берүүчүлөр жана “Скай Мобайл” ЖЧКсынын өнөктөштөрү тарабынан жарнамаларды, маркетингдик кызматтарды, маалымат билдирүүлөрүн, жекелештирилген сунуштарды, арзандатууларды  жана “Скай Мобайл” ЖЧКсынын жана өнөктөштөрүнүн товарларды жана кызматтарды илгерилөө боюнча акцияларын кыска тексттик билдирүүлөр (SMS-билдирүүлөр), электрондук почтанын жардамы менен, телефон боюнча, почта боюнча, тармак боюнча жайылтуу жолу менен жана “Скай Мобайл” ЖЧКсы тарабынан өз алдынча аныкталган башка ыкмалар менен камсыздоо үчүн менин керектөөлөрүмдү, артык көргөн нерселеримди жана кызыкчылыктарымды талдоо;
 • Купуялуулук саясаты менен каралган башка максаттарда, анын ичинде жеке маалыматтарды трансчегаралык берүү үчүн.

 

Муну менен жогоруда көрсөтүлгөн максаттарга жетүү үчүн менин жеке маалыматтарымды үчүнчү жактарга берүү зарылчылыгы болгон учурда, ошондой эле көрсөтүлгөн максаттарда үчүнчү жактарды кызмат көрсөтүүгө тартууда “Скай Мобайл” ЖЧКсы жогоруда көрсөтүлгөн аракеттерди аткаруу үчүн мен жөнүндө жана менин жеке маалыматтарымды керектүү өлчөмдө ушундай үчүнчү жактарга, алардын агенттерине жана башка алар тарабынан ыйгарым укук берилген  жактарга ачууга, ошондой эле мындай жактарга мындай маалымат камтылган  тийиштүү документтерди “Скай Мобайл” ЖЧКсы аткарууну милдеттенип аткан шарттардагыдай эле жогоруда көрсөтүлгөн жактардын маалыматтардын купуялуулугун тийиштүү түрдө сактоо шарттары  менен берүүгө укуктуу экенин тааныйм жана тастыктайм.

 

Мен төмөнкүлөр менен таанышып чыктым:

1) ушул Макулдук Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесин колдонуу жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык көрсөтүлгөн кызматтар тууралуу маалыматтарды сактоо мөөнөтү бою  ушул Макулдукка электрондук документ   түрүндө кол коюлган күндөн баштап күчүндө болот (ошондой эле Beeline Wi-Fi зымсыз чакан желесинин колдонуучулары – Beeline абоненттери үчүн Макулдук Уюлдук байланыш кызматтарын көрсөтүү келишиминин колдонулушу аяктаган күндөн кийин үч жыл бою күчүндө болот);

2) Жеке маалыматтарды иштетүү жана өткөрүп берүүгө, анын ичинде трансчегаралык өткөрүп берүүгө макулдук менин жазылуу түрүндөгү эркин формадагы арызымдын негизинде кайра чакыртылып алынышы мүмкүн.  Бул учурда менин жеке маалыматтарымды иштетүү толугу менен же жарым-жартылай “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык улантылышы ыктымал.

3) Менин жеке маалыматтарымдын үчүнчү жакка өткөрүлүп берилиши жөнүндө кабарлама телефон боюнча билдирүү формасында, смс-билдирүү, кат, электрондук почта билдирүүсү боюнча, ошондой эле “Скай Мобайл” ЖЧКсынын өз ыктыяры боюнча кайсы болбосун башка формада болушу мүмкүн.

 

«Скай Мобайл» ЖЧКсынын Wi-Fi  зымсыз чакан желесине

(Beeline Wi-Fi) кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу

шарттарына тиркеме  №2.3.

 

Жеке маалыматтардын үчүнчү жакка өткөрүлүп берилиши жөнүндө КАБАРЛАМА

Муну менен “Скай Мобайл” ЖЧКсы жеке маалыматтарды иштетүү жана өткөрүп берүүгө алынган Макулдуктун негизинде “Скай Мобайл” ЖЧКсы сиздин Далдаштыруу (идентификациялоо) маалыматтарыңызды жана Beeline Wi-Fi  сервисинин атайын талаасына (авторлоштуруу баракчасына) киргизилген  каттоо маалыматтарыңызды  (телефон номурун) “Скай Мобайл” ЖЧКсы, жарнама берүүчүлөр жана “Скай Мобайл” ЖЧКсынын өнөктөштөрү тарабынан жарнамаларды, маркетингдик кызматтарды, маалымат билдирүүлөрүн, жекелештирилген сунуштарды, арзандатууларды жана “Скай Мобайл” ЖЧКсынын жана өнөктөштөрүнүн товарларын жана кызматтарын илгерилөө боюнча акцияларды кыска тексттик билдирүүлөр (SMS-билдирүүлөр), электрондук почтанын жардамы менен, телефон боюнча, почта боюнча, тармак боюнча жайылтуу жолу менен жана “Скай Мобайл” ЖЧКсы тарабынан өз алдынча аныкталган башка ыкмалар менен камсыздоо үчүн керектөөлөрүңүздү, артык көргөн нерселериңизди жана кызыкчылыктарыңызды талдоо максатында үчүнчү жактарга өткөрүп берип жаткандыгын кабарлайт.